27 Styczeń 2021
Nasze kierunki w roku szkolnym 2020/21

Powiększ zdjęcie


Nawigacja
Strona główna

O zespole szkół

Patron szkoły
Deklaracja dostępności

ZSUiS - opisy zawodów

REKRUTACJA

Programy szkolne

Szkolne informacje

KURSY CKZ

Plan rozwoju ZSUiS

Z życia szkoły

OFERTA PRAKTYK

Informacje dla rodziców

PLAN LEKCJI

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Egzamin maturalny i zawodowy 2021

ZDALNE NAUCZANIE

Sukcesy uczniów

Zastępstwa

RODO


Do pobrania

Biblioteka

Pedagog

Kontakt

Galeria zdjęć

Szukaj

Inne strony

Wiadomości archiwalne

Dla nauczycieli

Informacje dla absolwentów
Pogoda
Zarządzenie nr 34 Dyrektora ZSUiS w sprawie nauczania zdalnego
Zarządzenie nr 34 Dyrektora ZSUiS w sprawie nauczania zdalnego

Zarządzenie nr 34/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle z dnia 14.01.2020

w sprawie: nauczania zdalnego

 Na podstawie art. 68 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe informuję, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że  w tym okresie w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (z wyjątkiem zajęć praktycznych) będą odbywały się zdalnie.

Od 18 stycznia 2021r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego (szczegółowe informacje u nauczycieli przedmiotu). 

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 Pozostałe zajęcia będą się odbywały na zasadach jak przed feriami.

 1. Zajęcia w ZSUiS w Jaśle będą prowadzone przy pomocy aplikacji Teams (z wyjątkiem zajęć praktycznych prowadzonych w szkole).

2. Lekcje będą się odbywały zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem zajęć.

3. Każda lekcja zostaje podzielona na dwie części:
- Pierwsza część trwa 30 minut i jest realizowana przez nauczyciela poprzez aplikację Teams.
- Druga część to samodzielna praca ucznia, jako praca własna z podręcznikiem lub materiałami pomocniczymi, trwa 15 minut

4. Wpis do dziennika elektronicznego lub papierowego ( zgodnie z dotychczasowymi zasadami) tematu zajęć, frekwencja uczniów stanowi potwierdzenie odbytych zajęć.

5. Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w lekcjach prowadzonych w sposób zdalny lub w pracowniach szkolnych.

6. Jeżeli uczeń nie uczestniczy w lekcji ma wpisaną nieobecność w dzienniku elektronicznym.

7. W przypadku problemów z logowaniem lub komunikacją rodzic zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.

9. Zajęcia praktyczne w CKZ nr 1 odbywają się na warsztatach wg planu jak przed zdalnym nauczaniem.

Świąteczne życzenia od uczniów Zajęć Muzycznych
Świąteczne życzenia od uczniów Zajęć Muzycznych

 

 Świąteczne życzenia uczniów Zajęć Muzycznych 

 

Zapomniane zwyczaje bożonarodzeniowe na Jasielszczyźnie
Zapomniane zwyczaje bożonarodzeniowe na Jasielszczyźnie

Zapomniane zwyczaje bożonarodzeniowe na Jasielszczyźnie

     W tradycji ludowej naszego regionu święta Bożego Narodzenia nazywane były Godami. Obchodzono je  jako święto kościelne, ale rozpoczynały też nowy rok i traktowane były przez to jako początek, od którego zależy przyszłość. Ten czas obfitował w obrzędy i zwyczaje, które miały zapewnić ludziom bogate plony w nadchodzącym nowym roku oraz wszelką pomyślność. Oprócz typowych zwyczajów związanych z wigilią, takich jak sianko pod obrusem, zostawianie wolnego miejsca przy stole, łamanie się opłatkiem, 12 postnych potraw czy wspólna modlitwa, istniało wiele innych, rzec by można kabalistycznych i dziś już niezrozumiałych obrzędów, które zaklinały przyszłość, aby była szczęśliwa, by dopisywało zdrowie, a w gospodarstwie dostatek.

     Dzisiaj nie celebrujemy już wielu obrzędów, ale warto o nich pamiętać bo stanowią  element naszej tożsamości, wiążą nas z naszą małą ojczyzną.

     Przenieśmy się więc do czasów młodości naszych babć i dziadków i spróbujmy w rodzinnym gronie przybliżyć sobie dawne zapomniane już zwyczaje. Może rozmowa o tym przy wigilijnym stole stanie się dla nas kiedyś źródłem pięknych niezapomnianych wspomnień.

 

Świąteczny Dar Serca
Świąteczny Dar Serca

     Po raz kolejny nasza szkoła pragnie włączyć się przed świętami Bożego Narodzenia  do pomocy potrzebującym. W tym roku chcemy pomóc  niespełna dwuletniemu Kacperkowi Stojowi, który urodził się z chorym serduszkiem i rozszczepem podniebienia.  Wada serca powodowała częste bezdechy, aż doprowadziła do zatrzymania krążenia w wyniku czego został uszkodzony układ nerwowy oraz żołądek i nerki. 

     Kacperek jest małym, dzielnym wojownikiem, który pomimo wielu doświadczeń losu i bólu potrafi odwdzięczać się wszystkim rozczulającym uśmiechem. 

 

Zarządzenie Dyrektora ZSUiS w sprawie nauczania zdalnego
Zarządzenie Dyrektora ZSUiS w sprawie nauczania zdalnego

Zarządzenie nr 27/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

z dnia 26.11.2020

w sprawie: nauczania zdalnego.

 

Na podstawie art. 68 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe informuję, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że  w tym okresie w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (z wyjątkiem zajęć praktycznych) będą odbywały się zdalnie.

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego (szczegółowe informacje u nauczycieli przedmiotu). 

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.


Obchody 102 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w ZSUiS w Jaśle
Obchody 102 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości  w ZSUiS w Jaśle

„Strzeżcie ojczyzny jak strzegły jej pokolenia, które przed nam żyły, strzeżcie, bo ktoś obcy, może na nowo nas zniewolić. Ta ziemia droga była tym, którzy za nia walczyli i oddawali swe życie…”

                                                                                                                                             Jan Paweł II

 

Obchody 102 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

     11 listopada to wielka data w naszej historii, to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa, dlatego jak co roku społeczność ZSUiS w Jaśle oddała hołd bohaterom, którzy walczyli o  niepodległość Polski.

     Pani dyrektor Renata Skórka wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą poświęconą  gen.Józefowi Hallerowi – patronowi szkoły, jednemu z „ojców niepodległości.”

   O godzinie 11.11 odśpiewano również hymn narodowy. W tym roku nie wybrzmiał tak radośnie, jak w latach ubiegłych, raczej wyczuć się dało nutę zadumy i reflekcji . Może nad wieków mijaniem, a może nad tym, że Niepodległość jest nie tylko darem, ale i zadaniem…

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 9 listopada do 29 listopada br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że  w tym okresie w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą odbywały się zdalnie.

     Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

   Pozostali uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz technikum realizują zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik (szczegółowe informacje u nauczycieli przedmiotu). 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas maturalnych możliwe są konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób. Nauczyciel przedmiotu uzgadnia termin z uczniami.

Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu. Nauczyciel przedmiotu uzgadnia termin z uczniami.

Nowy rok szkolny i nowe boisko
Nowy rok szkolny i nowe boisko

Nowy rok szkolny i nowe boisko!

 

      Rok szkolny 2020/21 w powiecie jasielskim rozpoczął się w naszej szkole uroczystym otwarciem i poświęceniem nowego boiska. To długo wyczekiwana, wyśniona i wymarzona inwestycja, więc cieszy niezmiernie i dobrze już służy.

 

Witamy Was, Drodzy Uczniowie, serdecznie!

Życzymy sukcesów w nauce i sporcie

 oraz wielu niezapomnianych chwil

i przyjaźni szkolnych na dobre!

 

<<FOTOGALERIA>>

 

Przywrócenie zajęć praktycznych dla młodocianych pracowników
Przywrócenie zajęć praktycznych dla młodocianych pracowników

Uwaga!

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

 

Nasi darczyńcy
e-dziennik UONET+
BIP i ePUAP
progeCAD
progeCAD.pl banner
Losowa fotografia