27 Styczeń 2021
Nasze kierunki w roku szkolnym 2020/21

Powiększ zdjęcie


Nawigacja
Strona główna

O zespole szkół

Patron szkoły
Deklaracja dostępności

ZSUiS - opisy zawodów

REKRUTACJA

Programy szkolne

Szkolne informacje

KURSY CKZ

Plan rozwoju ZSUiS

Z życia szkoły

OFERTA PRAKTYK

Informacje dla rodziców

PLAN LEKCJI

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Egzamin maturalny i zawodowy 2021

ZDALNE NAUCZANIE

Sukcesy uczniów

Zastępstwa

RODO


Do pobrania

Biblioteka

Pedagog

Kontakt

Galeria zdjęć

Szukaj

Inne strony

Wiadomości archiwalne

Dla nauczycieli

Informacje dla absolwentów
Pogoda
Święto Konstytucji 3 Maja
Święto Konstytucji 3 Maja

     Dziś obchodzimy rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja jako święto narodowe, znak widoczny naszej tożsamości. Dla nas,  podobnie  jak  dla  pokoleń,  które  poprzedziły  nas  w dziejach,  pamięć  o  dziele  Konstytucji stanowi  istotny element  polskiego  dziedzictwa,  wyrażający  stale  wielkie społeczne pragnienie,  by żyć w państwie dobrze rządzonym, mądrym, sprawiedliwym i suwerennym.

CHEMIA NA CO DZIEŃ 2020 - szkolny konkurs chemiczny
CHEMIA NA CO DZIEŃ 2020 - szkolny konkurs chemiczny

Szkolny konkurs chemiczny - CHEMIA  NA  CO  DZIEŃ 2020

 

Temat przewodni tegorocznej edycji to:

 „CHEMIA  A  ŚRODOWISKO”

 

      Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1 Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle oraz pozostałych uczniów ZSUiS zainteresowanych tematem.

Zadanie konkursowe:

wykonanie prezentacji multimedialnej przybliżającej jedno z następujących zagadnień:

 • stan gleb
 • stan wód
 • stan powietrza
 • odpady z gospodarstw domowych

Terminy: 

 • składanie prezentacji i Kart zgłoszenia – do 24.05.2020 r.
 • ogłoszenie wyników konkursu – do 5.06.2020 r.

 

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

 

Więcej informacji – w Regulaminie i u organizatora (Lidia Gicala).

PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA"
Aktualności

Obrazy newsów: zdalna_szkola.jpg

Bezpłatne porady psychologów psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych
Bezpłatne porady psychologów psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych

     Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020r. Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle współpracuje z Środowiskowym Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Jaśle.

Ośrodek świadczy pomoc w zakresie psychoterapii, terapii psychologicznej dzieci i młodzieży do 21 roku życia oraz konsultacji psychologicznych dla rodziców.

Porady świadczone są przez psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych. Wszystkie świadczenia udzielanie są bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

Dzieci uczą rodziców
Dzieci uczą rodziców

"Dzieci uczą rodziców" to ogólnopolska akcja edukacyjna pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W każdą środę i w każdy piątek na stronie www.crl.org.pl publikowane są darmowe materiały dla rodziców do wspólnej nauki z dziećmi

Bezpośredni link do materiałów:

http://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Link do filmiku promującego akcję:

https://youtu.be/wck8n_rGpSY

 

"Zostań w domu - ucz się online"
"Zostań w domu - ucz się online"

„Zostań w domu - ucz się on-line”

Strony i serwisy, które mogą być pomocne w zorganizowaniu edukacji w domu dla uczniów,  rodziców i nauczycieli:

Aby zobaczyć pełną ofertę kliknij na obrazek.

Obowiązek zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników
Obowiązek zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników

     Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.
Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w całości lub w części, pracodawca zachowuje prawo do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, o ile została zawarta z nim umowa o refundację.

Wprowadzone rozwiązania obejmują okres od 12 marca br., to jest od momentu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna:
Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568)

Kursy CKP - komunikat
Kursy CKP - komunikat

 

Drodzy uczniowie turnusów zawodowych

     W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 z późniejszymi zmianami,  od czwartku  26 marca 2020 r jest podjęta kontynuacja nauki na turnusach dokształcania teoretycznego . Uczestnicy turnusów Mechanik pojazdów samochodowych I st. oraz Cukiernik I st. proszeni są o odbieranie wiadomości email na swoich skrzynkach elektronicznych.
Dyrektor ZSUiS
Zdalne nauczanie - informacja dla uczniów i rodziców
Zdalne nauczanie - informacja dla uczniów i rodziców

Drodzy rodzice i uczniowie. W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 od środy 25 marca 2020 r obowiązują następujące zasady nauczania zdalnego:

 

 • Od środy 25.03.2020 nauczyciele będą się kontaktować z uczniami i rodzicami przez wiadomości (maile) przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego UONET+ firmy Vulcan, co pozwala m.in. na rejestrację faktu odebrania wiadomości przez ucznia lub rodzica.
 • Materiały wysyłane uczniom mogą zawierać takie informacje jak temat, notatka, ćwiczenia do samodzielnego wykonania, multimedia itp.
 • Będą one przesyłane przez nauczycieli codziennie zgodnie z rozkładem lekcji obowiązującym dotychczas. W przypadku kilku lekcji z jednego przedmiotu nauczyciel może przesyłać uczniom tylko jedną informację dotyczącą kilku lekcji.
 • W sytuacji gdy uczeń nie będzie odbierał wiadomości przesyłanych przez nauczycieli i wykonywał ocenianych zadań będziemy o tym fakcie informować rodziców. Na prośbę rodzica możemy przesyłać materiały od nauczycieli również na jego adres mailowy.
 • Przesyłane materiały dotyczyć będą zarówno pracy z komputerem (internetem) jak również pracy z podręcznikiem tak, aby uczeń nie był przeciążony pracą przy samym tylko komputerze.
 • Nauczyciele będą przekazywać uczniom termin i formę zaliczenia danego materiału (np. prezentacja, referat, notatka, testy online, zadania domowe, materiały i prace wykonane przez uczniów). Informacja ta będzie zawarta w materiałach dotyczących lekcji.
 • Oprócz powyższej formy nauczania i sprawdzania wiedzy nauczyciel z każdą klasą  (grupą) indywidualnie ustala formy i terminy konsultacji (poprzez telefon, mail, komunikatory itp.)

 

Utrudnienia i problemy związane z nauczaniem zdalnym prosimy zgłaszać wychowawcom.

e-dziennik UONET+
BIP i ePUAP
progeCAD
progeCAD.pl banner
Losowa fotografia