01 Czerwiec 2020
Nasze kierunki w roku szkolnym 2020/21

Powiększ zdjęcie


Nawigacja
Strona główna

O zespole szkół

Patron szkoły

ZSUiS - opisy zawodów

REKRUTACJA

Programy szkolne

Szkolne informacje

KURSY CKZ

Plan rozwoju ZSUiS

Z życia szkoły

OFERTA PRAKTYK

Informacje dla rodziców

Plan lekcji (.pdf)

Matura 2019 (.pdf)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Egzamin maturalny i zawodowy 2019

ZDALNE NAUCZANIE

Sukcesy uczniów

Zastępstwa

RODO


Do pobrania

Biblioteka

Pedagog

Kontakt

Galeria zdjęć

Szukaj

Inne strony

Wiadomości archiwalne

Dla nauczycieli

Informacje dla absolwentów
Pogoda
Oferta Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
"Zostań w domu - ucz się online"
"Zostań w domu - ucz się online"

„Zostań w domu - ucz się on-line”

Strony i serwisy, które mogą być pomocne w zorganizowaniu edukacji w domu dla uczniów,  rodziców i nauczycieli:

Aby zobaczyć pełną ofertę kliknij na obrazek.

Obowiązek zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników
Obowiązek zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników

     Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.
Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w całości lub w części, pracodawca zachowuje prawo do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, o ile została zawarta z nim umowa o refundację.

Wprowadzone rozwiązania obejmują okres od 12 marca br., to jest od momentu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna:
Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568)

Kursy CKP - komunikat
Kursy CKP - komunikat

 

Drodzy uczniowie turnusów zawodowych

     W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 z późniejszymi zmianami,  od czwartku  26 marca 2020 r jest podjęta kontynuacja nauki na turnusach dokształcania teoretycznego . Uczestnicy turnusów Mechanik pojazdów samochodowych I st. oraz Cukiernik I st. proszeni są o odbieranie wiadomości email na swoich skrzynkach elektronicznych.
Dyrektor ZSUiS
Zdalne nauczanie - informacja dla uczniów i rodziców
Zdalne nauczanie - informacja dla uczniów i rodziców

Drodzy rodzice i uczniowie. W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 od środy 25 marca 2020 r obowiązują następujące zasady nauczania zdalnego:

 

  • Od środy 25.03.2020 nauczyciele będą się kontaktować z uczniami i rodzicami przez wiadomości (maile) przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego UONET+ firmy Vulcan, co pozwala m.in. na rejestrację faktu odebrania wiadomości przez ucznia lub rodzica.
  • Materiały wysyłane uczniom mogą zawierać takie informacje jak temat, notatka, ćwiczenia do samodzielnego wykonania, multimedia itp.
  • Będą one przesyłane przez nauczycieli codziennie zgodnie z rozkładem lekcji obowiązującym dotychczas. W przypadku kilku lekcji z jednego przedmiotu nauczyciel może przesyłać uczniom tylko jedną informację dotyczącą kilku lekcji.
  • W sytuacji gdy uczeń nie będzie odbierał wiadomości przesyłanych przez nauczycieli i wykonywał ocenianych zadań będziemy o tym fakcie informować rodziców. Na prośbę rodzica możemy przesyłać materiały od nauczycieli również na jego adres mailowy.
  • Przesyłane materiały dotyczyć będą zarówno pracy z komputerem (internetem) jak również pracy z podręcznikiem tak, aby uczeń nie był przeciążony pracą przy samym tylko komputerze.
  • Nauczyciele będą przekazywać uczniom termin i formę zaliczenia danego materiału (np. prezentacja, referat, notatka, testy online, zadania domowe, materiały i prace wykonane przez uczniów). Informacja ta będzie zawarta w materiałach dotyczących lekcji.
  • Oprócz powyższej formy nauczania i sprawdzania wiedzy nauczyciel z każdą klasą  (grupą) indywidualnie ustala formy i terminy konsultacji (poprzez telefon, mail, komunikatory itp.)

 

Utrudnienia i problemy związane z nauczaniem zdalnym prosimy zgłaszać wychowawcom.

Komunikat w sprawie młodocianych pracowników
Komunikat w sprawie młodocianych pracowników

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Pełna treść komunikatu: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych/

Informujemy, że w okresie zawieszenia zajęć w szkole uczniowie powinni przebywać w domach, ograniczając wyjścia do niezbędnego minimum. Prowadzone kontrole wykazały, że część uczniów przebywa poza domem np. w galeriach handlowych.

Drogą elektroniczną nauczyciele będą przekazywać uczniom materiały do samodzielnej pracy.

Zawieszenie zajęć edukacyjnych w ZSUiS w Jaśle
Zawieszenie zajęć edukacyjnych w ZSUiS w Jaśle

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach,

szkołach i placówkach oświatowych

 

     Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że  w tym okresie w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawczych (uczniowie nie przychodzą do szkoły).

     Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

     To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Prosimy o zapoznanie się i respektowanie zaleceń zawartych w informacji umieszczonej na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Renata Skórka

Dyrektor

Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

KORONAWIRUS - profilaktyka i postępowanie przy objawach zarażenia wirusem
KORONAWIRUS - profilaktyka i postępowanie przy objawach zarażenia wirusem

 

Obrazy newsów: koronawirus.jpg

21 luty - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
21 luty - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.
Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”. 
 Franciszek Ksawery Dmochowski

 

     Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

     To święto upamiętnia pięciu studentów z uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy w 1952 roku zginęli podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Setna rocznica zaślubin Polski z morzem
Setna rocznica zaślubin Polski z morzem

10 lutego 2020r.  społeczność Zespołu Szkół Usługwych i Spożywczych im. Generała Józefa Hallera w  Jaśle upamiętniła setną rocznicę zaślubin Polski z morzem.

    Generał  Józef Haller – patron naszej szkoły, współtwórca Błękitnej Armii, jeden z najbardziej zasłużonych dowódców polskich, 10 lutego 1920 roku , dokonał w Pucku symbolicznych zaślubin Polski z morzem, do którego odebrano narodowi dostęp wraz z utratą niepodległości.

    Z okazji setnej rocznicy odzyskania dostępu do Bałtyku, uczniowie ZSUiS upamiętnili to wydarzenie, zarazem oddając hołd patronowi szkoły.

e-dziennik UONET+
BIP i ePUAP
progeCAD
progeCAD.pl banner
Losowa fotografia