27 Styczeń 2021
Nasze kierunki w roku szkolnym 2020/21

Powiększ zdjęcie


Nawigacja
Strona główna

O zespole szkół

Patron szkoły
Deklaracja dostępności

ZSUiS - opisy zawodów

REKRUTACJA

Programy szkolne

Szkolne informacje

KURSY CKZ

Plan rozwoju ZSUiS

Z życia szkoły

OFERTA PRAKTYK

Informacje dla rodziców

PLAN LEKCJI

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Egzamin maturalny i zawodowy 2021

ZDALNE NAUCZANIE

Sukcesy uczniów

Zastępstwa

RODO


Do pobrania

Biblioteka

Pedagog

Kontakt

Galeria zdjęć

Szukaj

Inne strony

Wiadomości archiwalne

Dla nauczycieli

Informacje dla absolwentów
Pogoda
Młodzi cukiernicy z ZSUiS w "słodkiej" czołówce Polski
Młodzi cukiernicy z ZSUiS w "słodkiej" czołówce Polski

     Pomimo czasu pandemii i związanych z nią różnego typu utrudnień i ograniczeń, młodzi pasjonaci sztuki cukierniczej z jasielskiego Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych: Norbert Zięba z klasy 1Ga (cukiernik) oraz Maksymilian Czechowicz z klasy 2Ts (technik technologii żywności) zaprojektowali i wykonali oryginalne, pomysłowe torty na  ogólnopolski konkurs cukierniczy Bake & Play. Norbert Zięba swoją pracą zyskał uznanie jurorów i został wyróżniony przez organizatora konkursu osobistymi gratulacjami i wyjątkową nagrodą.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2019/20 odbędzie się 26.06.2020 r.

Szczegółowy harmonogram przekażą wychowawcy klas.

W związku ze stanem epidemii w Polsce, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności, a w szczególności:

Czekając na wejście do szkoły albo sali, należy zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu w każdym budynku.

Proszę unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą. Informacjami należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Renata Skórka

Dyrektor ZSUiS w Jaśle

Rekrutacja do branżowej szkoły II stopnia
Aktualności

Uwaga! Od 15 czerwca 2020 można składać wnioski o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia.

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2020.

Nauka w niej trwa 2 lata. Po ukończeniu można przystąpić do egzaminu maturalnego.

Przedmioty ogólnokształcące będą realizowane w jednej z wybranej przez utworzoną klasę formie (dziennej, stacjonarnej lub zaocznej)

Kształcenie zawodowe prowadzone będzie w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, który kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest uruchomienie 1 oddziału w ZAWODACH:

  • technik technologii żywności (dla absolwentów w zawodzie: cukiernik, piekarz, wędliniarz)
  • technik usług fryzjerskich (dla absolwentów w zawodzie fryzjer)
  • technik handlowiec (dla absolwentów w zawodzie sprzedawca)
  • technik żywienia i usług gastronomicznych (dla absolwentów w zawodzie kucharz)
  • inne (po uzyskaniu min. 10 osób chętnych z danego zawodu)

Regulamin rekrutacji oraz wzór podania można pobrać tutaj lub w zakładce rekrutacja

Wyniki Szkolnego Konkursu Chemicznego CHEMIA NA CO DZIEŃ
Aktualności

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU CHEMICZNEGO

 

„CHEMIA  NA  CO  DZIEŃ”

 

Laureatami tegorocznej edycji szkolnego konkursu chemicznego, który odbył się pod hasłem „Chemia a środowisko” zostali:

 

I miejsceANNA GRUDZIAK z klasy 1 GTs

II miejsceJULIA GRZEBIEŃ z klasy 1 GTf

III miejsceMIRIAM BINKOWICZ z klasy 1 GTs

AGATA KUSZ z klasy 1 Pb uzyskała wyróżnienie

 

Dla wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie, a w szczególności dla jego zwycięzców 

SERDECZNE GRATULACJE!

Wznowienie zajęć praktycznych dla klas III BSI
Aktualności

Od 1 czerwca 2020 r. ruszają zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. 

     W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.


Informacja dla pracodawców
Aktualności

 

Informacja dla pracodawców!

     Dyrekcja ZSUiS zwraca się z prośbą do pracodawców o pobranie i wypełnienie zaświadczenia oceny rocznej dla uczniów/pracowników młodocianych oraz  odesłanie na adres szkoły pocztą tradycyjną lub skan na email: zsnr2jaslo@gmail.com

 

Zaświadczenie o ocenach z zajęć praktycznych - POBIERZ

Komunikat w sprawie obowiązku zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników
Aktualności

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.

Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w całości lub w części, pracodawca zachowuje prawo do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, o ile została zawarta z nim umowa o refundację.

Wprowadzone rozwiązania obejmują okres od 12 marca br., to jest od momentu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna:

Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568)

Art.  15f.  
1.  W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 

 https://www.gov.pl/web/edukacja/obowiazek-zwolnienia-ze-swiadczenia-pracy                                              

 

100 rocznica urodzin Jana Pawła II
100 rocznica urodzin Jana Pawła II

 

„Jeszcze będzie pięknie  mimo wszystko.
Tylko załóż wygodne buty bo masz do przejścia całe życie”
  J.P. II

     18 maja b.r. mija 100 lat od urodzin Jana Pawła II, czyli Karola Wojtyły. Jest to okazja do wspomnień o tym wielkim Polaku,  niezwykłym papieżu.

     Zawsze pozostał sobą – człowiekiem otwartym na innych, pełnym miłości i wiary w drugiego człowieka. Był orędownikiem porozumienia ponad różnicami kulturowymi i ideologicznymi. Pomimo tego, że jego życie obfitowało w wiele dramatycznych wydarzeń, potrafił być człowiekiem pełnym życia, słynącym z bardzo pogodnego usposobienia i skorym do inteligentnych, autoironicznych żartów. Dzięki zmysłowi obserwacji, refleksowi i humorowi nieraz potrafił rozładować ciężką atmosferę, podczas audiencji czy podróży. Na zawsze w naszej pamięci pozostaną jego pełne humoru rozmowy z wiernymi, które prowadził podczas pielgrzymek do ojczyzny, gdzie jednym krótkim zdaniem potrafił rozbawić setki tysięcy ludzi.

     Jan Paweł II swoją postawą i całym życiem pokazywał nam, jak, pomimo przeciwności losu, trudnych chwil w życiu, należy cieszyć się tym, co niesie każdy dzień. Twierdził, że: ,,dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei”.

75 Rocznica zakończenia II wojny światowej
75 Rocznica zakończenia II wojny światowej

W 2020 r. przypada 75. rocznica  zakończenia II wojny światowej.

        II wojna światowa – największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do    2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945). Jej zakres działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

e-dziennik UONET+
BIP i ePUAP
progeCAD
progeCAD.pl banner
Losowa fotografia