Święto Konstytucji 3 Maja
Dodane przez admin dnia 01. maj 2020 10:00:00

     Dziś obchodzimy rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja jako święto narodowe, znak widoczny naszej tożsamości. Dla nas,  podobnie  jak  dla  pokoleń,  które  poprzedziły  nas  w dziejach,  pamięć  o  dziele  Konstytucji stanowi  istotny element  polskiego  dziedzictwa,  wyrażający  stale  wielkie społeczne pragnienie,  by żyć w państwie dobrze rządzonym, mądrym, sprawiedliwym i suwerennym.


Treść rozszerzona

     Dziś obchodzimy rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja jako święto narodowe, znak widoczny naszej tożsamości. Dla nas,  podobnie  jak  dla  pokoleń,  które  poprzedziły  nas  w dziejach,  pamięć  o  dziele  Konstytucji stanowi  istotny element  polskiego  dziedzictwa,  wyrażający  stale  wielkie społeczne pragnienie,  by żyć w państwie dobrze rządzonym, mądrym, sprawiedliwym i suwerennym. 

     3-go maja 1791 roku król Stanisław August i przywódcy Stronnictwa Patriotycznego ogłosili Konstytucję, którą postępowi  posłowie zgromadzeni na obradach Sejmu Czteroletniego przyjęli jednogłośnie. Konstytucja miała na celu zachować całość i suwerenność państwa  w tym tak trudnym dla ojczyzny czasie. Zrównywała ona przywileje szlachty, duchowieństwa i mieszczan, stawiała chłopów pod ochroną prawa, wprowadzała nowe formy ustroju państwa, znosiła liberum veto. Niestety, funkcjonowała tylko przez 14 miesięcy, gdyż wrogie narodowi siły doprowadziły do zawiązania Konfederacji Targowickiej, a ta w konsekwencji do rozbiorów i upadku państwa polskiego. Jednak ani represje, ani rozbiory nie przeszkadzały narodowi w świętowaniu kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, w której Polacy widzieli i nadal  widzą symbol patriotycznych dążeń do odrodzenia, zachowania suwerenności, zjednoczenia „wszystkich stanów”.